بام سبز

لاهیجان شهر نمونه گردشگری اسلامی

تله کابین احرار لاهیجان

بسمی تعالی

یکی ازجاذبه های مهم شهرلاهیجان منطقه ترویستی گردشگری بام سبزوتله کابین است.

تله کابین طی دوسال قبل شاهد تعقیر وتحولات زیادی شده است.البته بامدیران جدید خوب وشایسته .

مثل آقای {سیدنورالدین نعمتی}

   

_001.jpg

.jpg

                                             

اگریادتان باشدسالها ی گذشته لاهیجان منطقه بام سبز جایی برای تفریح وسرگرمی نبود .ولی امروزه شاهد دگرگونی های باور نکردنی شدیم که باهمت مسئولین ومدیران شایسته تله کابین تمام امکانات رفاهی ازقبیل {چرخ فلک.قطار لیزری.ترن هوایی خانواده .شهربازی سرپوشیده ووو غیره} برای همه سنین مهیا شده است .که به نوبه خود اولین شهربازی سرپوشیده کا ملامکانیزه دراستان گیلان است.

 

         

امروزه ما شاهد مسافران زیادی هستیم که به شهرلاهیجان سفر می کنند.وخاطره خوبی از بام سبزو تله کابین به شهرخود می برن .

شعارمسئولین تله کابین احرارلاهیجان. {مابهترین هستیم}.

                          {wearethebest}

 

[ جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 11:0 ] [ مرتضی علیجانی ]

[ ]